niedziela, 7 kwietnia 2013

Cytat z Pisma Świętego 1Kor 13, 1-13

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 
2 Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał. 
4 Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
5 nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
7 Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
8 Miłość nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie. 
9 Po części bowiem tylko poznajemy, 
po części prorokujemy. 
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe. 
11 Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem, 
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 
Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość.

To mój ulubiony rozdział i właściwie też cytat z Pisma Świętego. Bardzo go lubię, zawsze daje mi siłę, jest on bardzo długi, można ponieść się w refleksji przez parę godzin. Nie mogę znaleść mojego Pisma Św. tam miałam zapisane moje rozmyślenia. Chyba kartkę  i to jeszcze nie koniec, nawet nie połowa. Przeczytajcie sobie werset 13, uwielbiam go. Jest tak prosty, ale jednak taki piękny. Bo nie ma nic silniejszego od miłości! Jezus z miłości do nas umarł na krzyżu. Z miłości! Czy ty byłbyś w stanie oddać życie za innego człowieka? 
Poddajcie się długiej refleksji i przemyślcie ten rozdział, chociaż mały fragment bo to jest cudowne! 


Na sam koniec mam do was małą prośbę. Moja przyjaciółka Ania jest chora na mukowiscydoze, potrzebuje pilnie przeszczepu płuc. Proszę was o modlitwę w jej intencji, bo ona może tu najwięcej pomóc!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz